Alaikäinen mutta pätevä

Meidän kulttuurissamme ihminen tulee täysi-ikäiseksi 18-vuotiaana. Siihen saakka hän on alaikäinen. Alaikäisyyten kätkeytyy piilotettu viesti: et ole vielä pätevä. Odota aikaasi. Monessa asiassa alaikäisiä koskevat kiellot ovat tarpeen. Tupakan ja alkoholin myynti on mm. kielletty alaikäiselle. Hyvä näin.

Täysi-ikäisyydessä avautuvat monet uudet mahdollisuudet elämän eri alueilla, jotka siihen saakka ovat olleet korkeintaan unelmana suljettujen ovien takana. Ajokortti, äänestysoikeus, lainojen saanti yms.

Hengellisessä elämässä eivät päde samat lait ja rajoitukset. Lapsen tai nuoren ei tarvitse odottaa 18-ikävuoteen voidakseen olla täysipainoisesti Jumalan käytössä. Meillä on paljon esimerkkejä lapsista ja varhaisnuorista joille Jumala on puhunut ja joita hän on käyttänyt. Laajan tutkimuksen mukaan suurin osa (85%) tunnustautuvista Jumalan lapsista on tullut uskoon ennen 14-ikävuottaan. Se on selvä osoitus siitä, että lapsi alaikäisyydestään huolimatta on riittävän pätevä, ymmärtääkseen Jumalan puhetta. Voidaan sanoa, että elämän ylivoimaisesti tärkeimpään kysymykseen, jossa ratkaistaan iankaikkisuusasiat, kyetään antaamaan oikea vastaus jo ennen täysi-ikäisyyttä.

Profeetta Samuel oli ”pieni poikanen” hänen kuullessaan Jumalan puheen Siilon temppelissä. Hän ei ollut vielä edes kouluikäinen kun hän sai kuulla Israelin hengellistä elämää koskettavan vakavan profetian. Jaakobin poika Joosef näki 17-vuotiaana unia jotka koskettivat mitä voimakkaimmalla tavalla häntä itseään, hänen veljiänsä, isäänsä ja koko Israelin kansaa. Alaikäisyys ei ole rajoite Jumalan käyttömahdollisuuksille.

Ympärillämme on paljon lapsia ja nuoria. Uskovina vanhempina ja aikuisina meidän tulisi tehdä määrätietoisesti tilaa Jumalan ilmestymisen mahdollisuuksille nuoren sukupolven kohdalla. Lapsuus ja nuoruus ovat otollisinta aikaa opinnoille ja tietojen hankkimisille. Se tiedetään ja siksi lapset pannaan koulutielle. Hengellisen elämän kannalta tilanne on aivan sama.

Lapsuus- ja nuoruusvuodet ovat parasta aikaa oppia rakentamaan henkilökohtainen suhde Jumalaan. Vanhempina ja aikuisina meidän tulisi ohjata ja opettaa nuorta polveamme sisälle Raamatun ja rukouksen maailmaan. Kotiemme tulisi olla luonnollinen paikka, jossa puhutaan Jeesuksesta ja kuinka hän on kiinnostunut saamaan ihmiselämän käyttöönsä jo varhaislapsuudesta. Alaikäisyys on Jumalan maailmoista katsottuna yhtä kuin erinomaisen pätevöitynyt. Silloin ihminen on vastaanottavaisimmillaan.

Timo Hakkarainen