Försoningens hammock

Vi fick en hammock som gåva av goda vänner. En sån där stor gunga med plats för tre vuxna personer. Frugan berättade en intressant detalj om hammocken. När dagbarnen ibland kommer i luven på varandra löser de oftast sina gräl med att helt sonika gå och sätta sig i hammocken. Tre, ibland fyra ungar sida vid sida. Sura miner och anklagande blickar på varandra. Allt som oftast dryftas det inte ett ord. Efter ett tag har dock hammocken gjort underverk. Vingklippta och sårade ungar har blivit kurerade och en efter en hoppar de ner från hammocken och freden är återigen sluten.

Har funderat på kureringsmetoden. Visserligen är det så att barn är mycket bättre än vuxna på att glömma och lägga uppdykande groll bakom sig. Men kan det också vara så att hammocken äger en läkande förmåga? Samma rörelse, samma takt, sida vid sida. Kan receptet heta så? Det går inte att sitta i hammocken utan att låta sig dras med i samma riktning. Fram och bak, fram och bak..Tre viljor smälter samman till en.

Jag är nöjd med förklaringen utan att kunna vetenskapligt bevisa det. Väldigt mycket är vunnet om man vågar sätta sig sida vid sida och låta hammockens rörelse förena istället för att klyftan ska återstå och till och med förvärras. Det en finns också en andlig dimension i detta. Gud försonade världen med sig själv i Kristus och därför tillräknar han ej längre människorna deras synder. Låt nu därför försona er med Gud, skriver Paulus.

Kristus är försoningens grund mellan Gud och människa. Problemtyngda människobarn finner sin räddning i Jesu förmåga att skapa förlåtelse och försoning. Han är som hammocken på gården. Vem som helst kan komma. Det finns plats för alla. Hos honom finner varje människa frid med Gud, med sig själv och till slut även med andra.

Glad sommar och sköna stunder i hammocken!

Timo Hakkarainen