Helluntai tekee erotuksen

Olemme almanakan mukaan lähestymässä helluntaita. Helluntai ei ole mikä tahansa viikonloppuvapaa. Sekulaarisessa maailmassa ei tosin välttämättä enää löydetä luonnollista yhtymäkohtaa tähän juhlapyhään, ellei nyt sellaisena voi pitää suosittua häiden järjestämisen ajankohtaa. Aika helluntaista juhannukseen on perinteisesti ollut naimisiin menon kulta-aikaa.

Helluntai on Jumalan kansalle muistutus Pyhän Hengen korvaamattomasta merkityksestä uskonelämässä. Pyhä Henki tuli maan päälle näkyvässä muodossa helluntaina. Jeesuksen seuraajat saivat konkreettisesti kokea, että Jeesuksen lupaama ennustus kymmentä päivää aikaisemmin piti paikkansa. ”Teille on hyväksi, että minä menen Isän tykö. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.” Johanneksen evankeliumi 16:7

Pyhä Henki tuli taivaalliseksi varustukseksi Jeesuksen opetuslapsille. Herran omia ei jätetty yksin vaan he saivat kokea Jumalan läsnäolon ja huolenpidon Pyhän Hengen muodossa. Helluntaina noin 120 koolla olevaa Jeesuksen seuraajaa saivat vastaan ottaa Hengen kasteen Jerusalemissa olevassa ns. yläsalissa.

Tämä Pyhän Hengen lahja muutti opetuslasten elämäntyylin radikaalisella tavalla. Pelokkaista ja itsekeskeisistä miehistä tuli helluntaina rohkeita ja lähimmäisten tarpeita ajattelevia taivaan valtakunnan edustajia. Heidän sanojaan kuunneltiin. He elivät niin kuin he puhuivat. He olivat valmiit kärsimään ruoskintaa ja vankeutta Jeesuksen nimen tähden. Heidän saamansa Pyhän Hengen voima asetti asiat täysin uuteen tärkeysjärjestykseen.

Pyhän Hengen vuodatus (kaste) on ovi julkiseen Jeesuksen nimen tunnustamiseen. Yhtä kipeästi kuin Israelissa olevat ihmiset tarvitsivat Jeesuksen parantamisvoimaa ja pimeyden voimista vapautumista kaksituhatta vuotta sitten, yhtä välttämätöntä on seurakunnan esille astuminen lohdun ja pelastuksen airueina tässä epätoivon ja pelon täyttämässä maailmassa.

Taivas välittää. Jumala on valmis tuomaan uuden huomisen elämäänsä kyllästyneille ihmisille. Tämän aarteen ja tietoisuuden esille kantajiksi on tarkoitettu Herran omat. Mutta siihen ei kyetä omassa voimassa. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen tuoretta läsnäoloa ja vaikutusta. Siitä puhuu meille helluntai. Tule, Pyhä Henki!

Timo Hakkarainen