In vai Out?

Onko lähetystyön aika ohi? Jos katsellaan lähetystyöntekijöiden määrää Suomessa ja Ruotsissa, tilastot eivät ole rohkaisevia. Laskusuunta on ilmeinen. Esimerkiksi Ruotsin helluntaiherätyksessä 1980-luvun 900 lähetyssaarnaajan luku on tänään vajaat 300 koko maailmassa. Sama kehityksen suunta on nähtävissä myös Suomessa, joskaan pudotus ei ole ollut yhtä jyrkkä.

Lähetystyö on ollut perinteisesti Skandinaviassa korkeassa kurssissa. Vähempiosaisten auttaminen niin aineellisesti kuin hengellisesti on ollut sydämen asia. Lähetystyö on ollut ”in”. Olemmeko nyt tulleet aikaan jolloin koko lähetystyö tulee hyllyttää? Lähetystyö yhtä kuin ”out”?

On totta että monissa perinteisissä lähetysmaissa työ on siirtynyt kansallisten työntekijöiden harteille ja he jatkavat tehokkaasti lähetyssaarnaajien aloittamaa työtä. Näin ollen lähetyssaarnaajien määrän lasku ei kerro koko totuutta. Mutta silti lähetystyön asema huolestuttaa näin seurakuntanäkökulmasta katsottuna.

Lähetystyön arvostus on väljähtynyt. Sen puolestapuhujien ja toimivien ihmisten määrä on vähentynyt. Lähetystyöstä on tullut joidenkin erikoisharrastus, mutta se ei kosketa enää koko seurakuntaa. Siinä mielessä joudumme myöntämään että seurakunnan syvissä riveissä lähetystyö ei ole enää ”in”.

Jeesus jätti lähetyskäskyn seuraajilleen mennä koko maailmaan. Laskentatavoista riippuen, ns. saavuttamattomia kansoja arvellaan olevan ainakin kolmetuhatta. He käsittävät lähes kolme miljardia ihmistä. Kuka heille kertoo evankeliumin? Näissä maissa kun ei ole vielä kansallisia uskoon tulleita ihmisiä.

Me elämme hyvinvointivaltiossa. Olemme saaneet mahdollisuuden koulunkäyntiin, tietojen ja taitojen hankkimiseen. Meillä on ruokaa mitä syödä, toimeentulomme on tasolla, josta suuri osa maailman ihmisistä ei osaa edes uneksia. Seurakuntatoiminnassa olevina voimme sanoa myös, että olemme päässeet osallisiksi suurimmasta mahdollisesta lahjasta: uskosta Jeesukseen. Sen lahjan vastaanottaminen on annettu jaettavaksi eteenpäin.

Lähetystyön aika ei ole ohi. Lähetystyö tulee olla edelleen ”in”. Se on aikakausista riippumatta aina ajankohtainen asia. Lähetystyö on myös sanan varsinaisessa merkityksessä ”out”. Lähetyssanoman tulee levitä ulos kaikkialle maailmaan. Tämä päämäärä ei toteudu ilman uudenlaista lähetystyörakkautta.

Tarvitsemme uudelleen sitä tulta sydämiimme, joka sai pioneerilähetystyöntekijät lähtemään liikkeelle aivan toisenlaisista ympyröistä kuin missä me elämme. He lähtivät köyhistä oloista, kielitaidottomina, vierasta kulttuurista juuri mitään tietämättä. Heille riitti hätä lähimmäisen ikuisuusosasta. Sitä tulta me tarvitsemme edelleen.

Timo Hakkarainen