Kasteen merkityksestä

Paavali opettaa Korinttin seurakuntalaisille kasteesta että siinä kaikki uskovat, rodusta, kansallisuudesta riippumatta, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Raamatun kuvakielen mukaan ruumis tarkoittaa Jeesuksen seurakuntaa, jossa hän on pää ja uskovat ovat hänen ruumiinsa jäseniä.

Kasteessa uskova liitetään Kristuksen ruumiiseen. Hänestä tulee osa Jeesuksen omaa elämää. Kasteen jälkeen elämänsä Jeesukselle antanut mies ja nainen eivät enää ole itsensä omia vaan he kuuluvat Kristukselle.

Niinpä kaste ei olekaan mikä tahansa rituaali, joka täytetään, jotta uskoon tulleesta ihmisestä tulee seurakunnan jäsen. Totta sekin on, mutta kuinka huimaava onkaan se ajatus, että uskovasta tulee kasteessa osa Jeesuksen omaa ruumista! Samalla hän alkaa toteuttaa myös Jeesuksen tahtoa elämässään.

Yhtä itsestään selvää kuin on, että meidän päämme ohjaa omia ajatuksiamme, jotka vuorostaan synnyttävät tekoja niiden eri muodoissa, yhtä luonnollista on että uskova on kanavana Jeesuksen tahdolle jokapäiväisessä vaelluksessaan. Ajatus Jeesuksen maailmanlaajuisesta ruumiista tuntuu vaikealta käsittää, mutta kuitenkin se on samalla yksiselitteisen kirkas: Jeesuksella on vain yksi ruumis, seurakunta, ja se on hänen tahtonsa välikappale.

Miten aktiivinen sinun viikkosi on näin ensimmäisen adventin aikaan? Todennäköisesti ohjelmaa on paljon ja menoja runsaasti. Miten aktiivinen Kristuksen ruumis mahtaa olla Vapahtajan omasta näkökulmasta katsottuna? Sen tiedämme että hän elää ylösnousseena mestarina ja on valmis toteuttamaan tahtoaan maan päällä tälläkin viikolla. Hän ei ole patsas, muumio tai valtaistuimelle jähmettynyt valtias. Jeesus on ideoita ja toimintaa täynnä oleva seurakuntaruumiin pää.

Yksi Jeesuksen tehtävistä on toimia esirukoilijana seurakunnan puolesta. Voimme olla varmoja, että oman ruumiinsa hyvin tuntien hän on aktiivinen tässä tärkeässä tehtävässä. Me tarvitsemme kipeästi Mestarin esirukouksia jotta voisimme kirkastaa hänen tahtoansa. Niin epätäydellisiä ja keskeneräisiä me olemme.

Tiedämme että hänen osoittama rakkaus ristinkuolemassa koko maailman puolesta ei salli hänen jäädä passiiviseksi, jotta yhä useampi löytäisi tien elävän Jumalan yhteyteen. Hänen sydämensä sykkii jokaisen ihmisen pelastuksen puolesta. Tätä tahtoaan hän tuo ilmi aktiivisesti seurakuntansa kautta. Jumalan lapsi heijastaa Kristus-valoa missä tahansa hän liikkuu.

Kasteen kautta sinäkin voit Raamatun tarkoittamassa mielessä tulla osaksi Kristuksen ruumista, seurakuntaa, jota hän syvästi rakastaa ja vaalii.

Timo Hakkarainen