Kiusattuna työmaalla

Lyhyen ajan sisällä olen kuullut ainakin kolmesta henkilöstä jotka ovat joutuneet työmaallaan toisten hampaisiin ja syynä on ollut se, että he ovat tahtoneet hoitaa tehtävänsä työmaalla mallikelpoisesti ja hyvää esimerkkiä uskovaisena osoittaen. Siitä ei ole kiitetty vaan työkaverit ovat ottaneet silmätikukseen tunnollisen työntekijän jolloin häntä kiusataan hänen kiitettävästä asenteestaan. On alettu käyttää hyödyksi, teetetään ylimääräisiä töitä, pidetään huoli siitä että itse selviydytään helpommalla.

Tämä voi tuntua tämän ajan ongelmalta jolloin työmoraali heikkenee, pahuus lisääntyy ja ajatellaan vain itseään. Varmasti näin paljolti onkin. Mutta ongelman juuret ovat vanhat ja pitkälle ulottuvat. Raamatun henkilöistä kuningas Daavid kuvaa näitä raskaita tuntemuksia avoimesti monissa Psalmeissaan, esimerkiksi Psalmissa 55.

Miten tähän kaikkeen tulisi suhtautua? Antaako samalla mitalla takaisin, pitäisikö lähteä virran mukaan, sulautua muitten moraalittomuuteen? Onko uskovan osa olla kaikkien kynnysmattona johon lika pyyhitään ja jota kaikki saavat tallata? Tätä kiusaamista voi tapahtua koulussa, naapureiden taholta, eläkepiirissä.

Ps.37:1-3 ”Älä vihastu pahojen tähden… Luota Herraan ja tee hyvää, asu maassa ja noudata totuutta.” Vaikka maailmassa on paljon vääryyttä, epärehellisyyttä, toisten polkemista, valheitten avulla etujen hankkimista, hyväksikäyttöä, Daavidin visti on selvä: Jatka hyvän tekemistä, noudata sinä totuutta, älä lähde seuraamaan heidän esimerkkiään, luota Herraan.

Ei vanhurskasta säästetä epäoikeudenmukaisuuksilta. Mutta on tärkeää torjua nämä väärinkäytökset oikealla tavalla. Ei kostaen, ei kaunaa kantaen, ei vihastuen. Kosto on Jumalan. Hän valvoo ja hoitaa asian kun hän näkee parhaaksi. ”Älä anna pahan voittaa itseäsi vaan voita sinä paha hyvällä”.

On esimerkkejä kuinka pahinkin kiusantekijä ja vastustaja joutuvat sellaiseen Jumalan puhutteluun uskoaan esimerkillisesti elävän ihmisen kautta että se johtaa hänen uskoon tuloonsa. Joskus Jumala voi raivata tällaisen henkilön pois. Tai kiusanhenki tulee siirretyksi muualle. Tärkeintä on kuitenkin se, että vanhurskaan vaelluksella on aina merkitystä ja puhtaan mielen säilyttäminen on aina siunauksen tie.

Timo Hakkarainen