Lahjoitukset/Gåvor

Seurakuntamme tekee työtä niin Tukholmassa kuin myös ulkomailla. Joka viikoittaisessa toiminnassamme vahvasti esillä olevat työalueet ovat lapset, maahamme tulleet pakolaiset ja sosiaalinen työ kodittomien ja väärinkäyttäjien parissa.

Lähetystyössä toimimme mm. Kiinassa jossa meillä työskentelee lähetyssaarnaajapariskunta Tirroset, suomalaisugrilaisten parissa Venäjällä, tuemme Itä-Euroopan romanityötä ja Espanjassa olemme evankelisessa pioneerityössä Sevillan lähellä.

Seurakunnassamme on kolme kassaa käytössä. Seurakuntakassa palvelee pääosin työtämme Tukholmassa, lähetyskassa ulkomaille tehtävää työtä ja rakennuskassa on mahdollisen oman kiinteistön hankintaan tarkoitettu tilinumero.

Kiitos tuestasi työmme hyväksi!

På svenska

Finska Filadelfia arbetar både i Stockholm och i olika missionsprojekt. Vi prioriterar bl a barnverksamhet, flyktingarbete, socialt arbete bland hemlösa och missbrukare. Inom missionen stöder vi arbetet i Kina, i finsk-ugriska arbetet i Ryssland, romer i Öst-Europa och pionjärarbete nära Sevilla i Spanien.

Vi använder tre olika konton i församlingen. ”Seurakuntakassa” avser huvudsakligen arbete i Stockholm, ”Lähetyskassa” är kontot för missionsarbete och ”Rakennuskassa” är ämnat för eventuella framtida kyrkoprojekt.

Tack för din gåva!

Seurakuntakassa BG 5556-8513
Lähetyskassa BG 5704-0503
Finska Filadelfias Flyktingarbete BG 256-55 88
Filadelfiaförsamlingens SWISH 123-042 87 89