Luoja

Jumala esitetään meille Raamatussa monilla nimillä. Yksi nimi, jota käytämme hänestä, on Luoja. Tällä kuvaamme hänen olemustaan, miten hän kerran loi kaiken sen, mitä näemme ympärillämme. Ihmiset, eläimet, kasvit, avaruuden kaikkine planeettoineen jne.

Luojamme ei kuitenkaan ole päättänyt luomistyötään siihen hetkeen, kun hän valmisti ensimmäisen ihmisen maan päälle. Jumala luo uutta myös tänä päivänä. Uskoon tulo on uuden luomisen hetki. Ihmisen vanha elämä, syntirekisterimme, vanha elämäntyyli jossa ei ollut tilaa Jumalalle, katoaa, ja uusi tulee tilalle. Jeesus sanoo tästä prosessista, että ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Jumala luo meissä jotain ennen kokematonta ja täysin uutta. Siitä huolimatta, että olemme edelleen kahdella jalalla kulkevia, saman ulkonäön omaavia, monessa asiassa vajavaisia ihmisiä. Jumalan työ on koettavissa sisäisesti meissä niin kuin Raamattu sanoo.

Mutta Jumala ei lopeta luomistyötään uskoontuloonkaan. Hän haluaa tuoda uutta meidän ajatusmaailmaamme, arvoihimme, prioriteetteihimme. Jumala opettaa meitä ajattelemaan enemmän hänen tavallaan. Hänen luomistyönsä muuttaa meitä. Se antaa meille laajemman ymmärtämyksen Jumalan ajatuksista ja suunnitelmista oman elämämme suhteen.

Ongelma johon törmäämme tässä uuden luomisessa, on meidän jatkuva taipumuksemme ajatella ja toimia totutulla tavalla. Uuden vastaanottaminen ei ole helppoa edes silloin kun Jumala on asialla. Viime viikolla katselimme tällä palstalla hieman Jobin elämää. Jobin oli mahdoton ajatella että Jumala voisi kääntää hänen raskaat koettelemuksensa joksikin uudeksi, jopa siunaukselliseksi kokemukseksi. Näin kuitenkin kävi. Hän sanoo nöyrästi, että aiemmin hän oli kuullut Jumalasta vain korvakuulolta, mutta nyt hän on omillaan silmillään nähnyt Jumalan.

Ei toki kaikkea Jumalasta, mutta Luoja näytti Job-paralle että hän Kaikkivaltias voi luoda jotain uutta Jobin elämään myös inhimillisesti katsoen mahdottomien asioiden kautta.

Älä koskaan menetä toivoasi. Älä koskaan lakkaa uskomasta Jumalan uutta luovaan kykyyn. Hän on päättänyt muuttaa myös sinua Jeesuksen kaltaiseksi. Se ei onnistu mitenkään muuten kuin uuden luomisen kautta. Sinäkin voit elää jatkuvassa Jumalan vaikuttamassa muutoksessa.

Timo Hakkarainen