Luonnollista elämää

Paavali opettaa korinttilaisia uskovia: ”Vatsa on ruokaa varten ja ruoka vatsaa varten.” Vatsa on luotu vastaanottamaan ruokaa. Vastaavasti ruoka ilman vatsaa on epänormaalia. Ruoan tarkoitus ei täyty ennen kuin se laskeutuu vatsaan.

Samaan hengenvetoon Raamattu opettaa että ruumis on Herraa varten ja Herra ruumista varten. Toisin sanoen, ruumiimme on luotu palvelemaan Herraa. Ihmisruumista kutsutaan nimillä maallinen maja, tomumaja. Ei kovin mairittelevia nimityksiä. Tiedämme että monesti ruumiimme on sairauksien ja kärsimyksen tyyssija. Valitettavasti joskus myös lankeemuksen välikappale. Silti Jumala hyväksyy ruumiimme itseään varten. Ruumiimme on Jumalan koko kolminaisuuden asuinpaikka.

”Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.” Paavali sanoo galatalaisille: Minä elän, en enää minä vaan Kristus elää minussa. Ja edelleen: ”Te olette Pyhän Hengen temppeli, hänen joka asuu teissä.”

Tästä ruumiista sanotaan että ” te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu.” Me olemme ruumiissamme alivuokralaissuhteessa. Omistusoikeus kuuluu Herralle. Silti vastuu ruumiimme valinnoista ja päätöksistä sekä sen toimista on meillä. Kerran joudumme tilille Kristuksen tuomioistuimen eteen, jolloin selvitetään, mitä kukin on ruumiissa ollessaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Hengellinen elämä on siis vahvasti ruumiillista elämää Jumalan tahdon toteuttamisessa. Ei ole huonoa aloittaa päiväänsä tiedostamalla, että Pyhä Henki asuu minussa. Hänen kanssaan saan kohdata päivän ilot ja surut. Hän ei vain käväise luonamme vaan hän asuu meissä. Hän tukee, hän rukoilee, hän kirkastaa Kristusta elämäämme. Elämä ilman Jumalaa on epänormaalia elämää.

Timo Hakkarainen