Finska Filadelfia är en av de församlingsenheter som juridiskt tillhör Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Finska Filadelfias pastorer delar pastorsgemenskapen med Filadelfiaförsamlingens övriga pastorer.

 

Pastorerna nås på onsdagar och torsdagar 10.00-12.00.

Församlingens föreståndare är Timo Hakkarainen, tel. +46 (0)707-54 24 26

Pastor: Rauli Lehtonen, tel. +46 (0)70-961 18 99

Pastor: Stefan Sigfrids, tel. +46 (0)76-547 09 03

Romsk verksamhet: Seppo Lindgren, tel. +46 (0)73-7439359

Koordinator för församlingens flyktingarbete: Helena Hakkarainen

Kontor o. ekonomi: Seija Laine Schwartz +46 (0)76-178 79 57

Finska Filadelfia

Besöksadress:
Vretensborgsvägen 20

Postadress:
Finska Filadelfia
Box 42105
126 14 Stockholm

info@finskafiladelfia.se