Positiivisuus ei ole pahasta

Jotkut mieltävät Raamatun sanoman ankaraksi ja tuomiohenkiseksi. Täynnä kieltoja ja käskyjä.Tällaiset lausunnot paljastavat mielipiteen esittäjän oman tietämättömyyden. Joka vaivautuu tutustumaan tähän Kirjojen kirjaan ajan kanssa, tulee huomaamaan että Jumalan terveiset ihmiskunnalle ovat armon ja rakkauden tuoksuiset. Raamattu on positiivinen kirja. Se ei peittele ihmisen keskenräisyyttä mutta  samalla se nostaa esiin rohkaisevalla tavalla Jumalan lapsissa tapahtuneen taivaallisen kasvun.

Roomalaiskirjeen viimeinen luku sisältää suurimmaksi osaksi henkilökohtaisia tervehdyksiä joita apostoli Paavali lähettää Rooman kristityille. Hän mainitsee kaksikymmentä seitsemän nimeä joille hän osoittaa sanottavansa. Tervehdyksissään hän ei tyydy ainoastaan mainitsemaan heidän nimiään vaan nostaa esiin myös henkilöiden piirteitä. Ohessa muutamia esimerkkejä:

  • Priska ja Akvila, ”He ovat panneet oman kaulansa alttiiksi minun henkeni puolesta..”
  • Epainetos, rakas veli ja Aasian ensi hedelmä Kristukselle.
  • Maria, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne.
  • Ampliatus, rakas veli Herrassa.
  • Apelles, koetuksen kestänyt Kristuksessa.
  • Tryfainas ja Tryfosas, jotka näkevät vaivaa Herrassa.
  • Persis, rakas sisar, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa.

Tässä olisi meillekin paljon opittavaa. Rooman kristityt olivat varmasti yhtä tavallisia ihmisiä kuin mekin. Hyvine puolineen mutta samalla kaikkine puutteineen. Silti Paavali mainitessaan näitä monia henkilöitä näkee silmiensä edessä kaikki ne kauniit piirteet jotka olivat Jumalan aikaansaamat.

Liian helposti erehdymme katselemaan lähimmäisiämme puutteiden ja raadollisuuden läpi. Ja kun siitä päästä aloittaa niin on äärimmäisen vaikea löytää mitään positiivista toisissamme. Raamattu esittää toisen lähestymistavan. Aletaan nähdä toinen toisemme arvokkaina ja suhtautumaan toisiin kiitollisin mielin, sillä Jumalan aikaansaamaa kaunista kasvua on kaikissa. Joidenkin kohdalla prosessissa ollaan päästy pidemmälle mutta perässä tulijat ovat myös Jeesuksen sovitustyön hinta ja ansaitsevat kauniita rohkaisun sanoja. Positiivinen suhtautuminen toisiimme kasvattaa myös meitä itseämme enemmän Kristuksen kaltaisuuteen.

Timo Hakkarainen