Rakkauden alku

Raamattuun on kirjoitettu: ”Me rakastamme sillä hän on ensin rakastanut meitä.” Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että meidän kykymme rakastaa olisi itsestään selvä meille. Ajatellen ikään kuin että koska Jumala on rakastanut meitä, niin nyt on sitten meidän vuoromme rakastaa. Näin helppoa se ei ole. Ihmismielen on vaikea taipua senkaltaiseen rakkauden osoittamiseen jolla Jumala on lähestynyt meitä. Ihmisrakkaus rakentuu pitkälti periaatteeseen, jolloin meille osoitettuun hyvyyteen vastataan kiitollisuudella. Ollaan hyviä niille jotka meille ovat hyviä.

Raamattu ei tyydy tämäntasoiseen rakkauteen. Se piirtää eteemme rakkauden osoittamisen joka on täysin ansaitsematon luonteeltaan. Jumala on rakastanut meitä vaikka siihen ei ollut mitään aihetta. Emme ole millään lailla ansioituneet saamaan Jumalan rakkautta osaksemme. Mutta hän rakasti meitä siitä huolimatta. Hän on ottanut aloitteen rakkauden osoittamisessa. Nyt olisi sitten meidän vuoromme…

Haaste on niin suuri että meidän on myönnettävä että emme kykene rakastamaan ilman Jumalan siihen antamaa voimaa ja ymmärrystä. Sen tietää Taivaallinen Isämme itsekin ja siksi Roomalaiskirje opettaa että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Rakastamisen kyky on Jumalan lahja. Totuus on että vain se rakkaus jolla hän on meitä rakastanut, kykenee synnyttämään meissä rakkautta niin häntä kuin toisia ihmisiä kohtaan.

Ilman Jumalan alkurakkautta meissä ei olisi minkäänlaista kysyä rakkauden osoittamiseen. Jumala on rakkaus ja sen ylevin muoto on siinä kun hän antoi poikansa kuolemaan puolestamme. Niin suuri on Jumalan rakkaus että vaikka maailmassa ei olisi kuin yksi ihminen, hän olisi lähettänyt Jeesuksen kuolemaan puolestamme.

Alussa siteeraamani jae on ymmärrettävä – ei rakkauden vuoronperäisenä järjestyksenä, vaan Jumalan osoittaman rakkauden seurauksena. Parhaatkin rakkauden eleemme ovat seurausta Jumalan meihin istuttamasta rakkaudesta. Hän rakasti ensin, sen ansiosta mekin voimme rakastaa häntä ja toisiamme.

Anna Pyhän Hengen sinuun vuodattaman rakkauden synnyttää sitä elämää jonka hän on tarkoittanut tulevan ilmi sinun kauttasi. Emme ole vain rakkauden vastaanottajia vaan myös sen välittäjiä. Maailma jossa elämme, tarvitsee paljon rakkautta. Lapset, nuoret, yksinäiset, perheet. Rakkaus on pääoma joka tuhlatessa lisääntyy, tavataan sanoa. Mitä enemmän olemme valmiit jakamaan sitä rakkautta eteenpäin, jota olemme itse saaneet ottaa vastaan, sitä enemmän meillä on jaettavaa.

Timo Hakkarainen