Se on mahdollista!

Viimeisinä sanoinaan ennen taivaaseen kohoamistaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”

Oli kyse maailman tärkeimmän tehtävän siirtämisestä opetuslasten harteille. Hyvän sanoman kertomisesta koko maailmalle. Opetuslasten mielenkiinto oli kylläkin asioissa jotka koskisivat Israelin kansallista nousua ja koko kansakunnan lopulliseen kunniaan kohottamisen ajankohtaa. Jeesus selvitti yksikantaan, että tulevien tapahtumien aikataulu ei kuulu opetuslasten agendaan. Taivaallinen isä pitää huolen siitä että kaikki toteutuu aikanaan.

Mutta opetuslasten osuus oli tarttua siihen viestikapulaan, jonka Jeesus luovuttaisi nyt heille. Jeesus aloitti oman ohjelmajulistuksensa sanomalla, että hänen kauttaan Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Nyt tämän sanoman saattaminen ihmisille uskottiin opetuslapsille. Ei enää vain juutalaisille vaan aina maan ääriin saakka.

Inhimillisesti katsoen tehtävä tuntui mahdottomalta. Tusinan verran tavallisia kalastajia ilman mitään merkittävää koulutusta. Ei tuntemusta vieraista kulttuureista, ei kielitaitoa, ei perehtymistä ulkopolitiikan monimutkaisiin koukeroihin. Silti Jeesus uskoi tehtävän heille.

Ratkaisu ei ollut siinä, mikä opetuslapsilta puuttui, vaan siinä mitä he saivat Jeesuksen lupauksena. He saisivat voiman selviytyä tehtävästä Pyhässä Hengessä. Jumalan valtakunnan leviämisen menestystarinan alkutahdit lyötiin Öljymäellä tuona neljäntenäkymmenentenä päivänä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Jumalan valtakunnan leviämisen avain on Pyhän Hengen käsissä. Hän pystyy varustamaan vajavaisen ihmisen sillä yliluonnollisella kyvyllä, jolla epäilevät ja vastustavat mielet saadaan vakuuttuneiksi pelastussanoman vastaanottamisen tärkeydestä. Sama pätee myös aikamme olosuhteisiin. Me emme kristittyinä markkinoi seurakuntiemme viikko-ohjelmaa ja monipuolista osaamista. Ei meidän myöskään tarvitse tuntea alemmuutta ja arkuutta ihmisten yleisesti kielteisten mielipiteitten edessä. Meidän tehtävämme on toimia todistajina. Kertojina. Ja Jeesus lupasi Pyhän Hengen voiman meille avuksi.

Yhtä lailla kuin puutteelliset opetuslapset selviytyivät mahdottomasta tehtävästään, se on mahdollista myös meidän kohdallamme. Ihmisinä jotkut ovat taitavampia kuin toiset. Mutta se ei ole ratkaisevinta: tärkeintä on se, että Pyhä Henki on luvattu yhtä täydellisenä ja riittävänä voimana kaikille. Kyse on edelleen Jumalan pelastavan työn esiintuomisesta epäuskoiselle ja synnin turmelemalle ihmiselle. Vain Pyhä Henki voi vakuuttaa ihmismielen ymmärtämään pelastuksen tärkeyden.

Meidän tulisi opetuslasten tavoin jättää ne pohdinnat ja prioriteetit, jotka eivät kuulu meille. Paneudutaan siihen työhön, johon seurakunta on kutsuttu. Myös alkaneena vuonna 2012.

Timo Hakkarainen