Tulkkeja etsitään

Kristityt tulisi tuntea ennen kaikkea siitä miten Jumalan rakkaus välittyy heidän kauttaan. Jeesus kantaa huolta seuraajistaan ns ylimmäispapillisessa rukouksessa kun hän rukoilee Isäänsä että ”se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä.”
Jumalan rakkaus Jeesuksessa sai monia näkyviä rakkauden osoittamisen muotoja. Niin hänen opetuksessaan kuin käytännön elämän keskellä.

Jeesus odottaa seuraajiltaan että rakkaus ei bunkkeroidu  sanojen käyttönä pelkästään kirkkorakennusten sisäpuolelle. Kertomus laupiaasta samarialaisesta puhuu nopeasta, spontaanin rakkauden osoittamisesta. Samarialainen oli juutalaisten halveksima, hierarkiaportaan alimmaisella tasolla. Tämä oli kuitenkin se henkilö jonka sydän heltyi auttamaan. ”Mene ja tee sinä samoin”, oli Jeesuksen suorasukainen sana lainoppineelle. Jeesus oli opetuksessaan tinkimätön. Teorian ja käytännön välimatkaa ei saa olla olemassa.

Juuri tämä seikka on kuitenkin monesti kristinuskon heikko lenkki. On huomionarvoista tuossa tutussa laupias samarialainen-kertomuksessa että ne henkilöt jotka työssään opettavat Jumalan rakkaudesta ja hänen tahtonsa toteuttamisesta, he olivat niitä jotka kylmästi laput silmillään ohittivat avun tarpeessa olevan miehen.

Seurakunnista voi tulla niin mekaanisia parannuksen painottajia, kääntymyksen tarpeen korostajia että ne välineet jotka kautta kristikunnan historian ovat saaneet ihmiset vakuuttuneiksi Jeesuksen rakkaudesta, laiminlyödään kokonaan. Jeesuksen veli Jaakob oli mieltänyt veljensä tarkoituksen sanojen ja tekojen ristiriidattomuudesta. ”Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja.”
Paavali ymmärsi asian. Tiitukselle hän sanoo: ”Ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinä.”
Pietari: ”Jumalan tahto on, että te hyvää tekemällä tukitte suun ymmärtämättömien ihmisten tietämättömyydeltä.”

Meillä on velvollisuus, meillä on lukemattomia mahdollisuuksia jakaa aitoa, Jumalan vaikuttamaa rakkautta lähimmäisillemme. Ei ole epäraamatullista auttaa sairaita, yksinäisiä, köyhiä. ”Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte tehdä heille hyvää…”
Näiden Vapahtajamme sanojen tulisi synnyttää paljon enemmän rakkauden tekoja. Tavallisia ja arkisia asioita joita kohtaamme jatkuvasti. Teot toimivat Jumalan rakkauden tulkkina. Rakkauden kieli tarvitsee selitystä. Yksi teko kylmässä, pimeässä maailmassa puhuu enemmän kuin tuhat sanaa temppeleiden lämmössä.

Timo Hakkarainen