Tuomiopäiväprofeetat

Maailmanlopun ennustajat antavat äänensä kuuluville säännöllisin väliajoin. He ovat tulleet laskelmissaan siihen tulokseen, että Jeesuksen takaisin tulo tapahtuu tiettynä päivänä ja tuntina. Nyt viimeksi Yhdysvalloissa eläkkeellä oleva 89-vuotias insinööri oli kuukausia julistanut sanomaansa: Jeesus tulee takaisin 21. toukokuuta 2011 klo 18. Hänen ympärilleen oli muodostunut monimiljoonainen yritys, jonne innokkaimmat kannattajat lähettivät säästöjään – mitäpä rahoilla enää tekee silloin jos omistajat ovat taivaan kirkkaudessa ja loistossa. Ennustusten mukaan noin 200 miljoonaa uskovaa olisi kadonnut lopullisesti maan päältä kyseisenä päivänä.

Kun mitään ei tapahtunut pääennustaja astui esiin julkisuuteen parin päivän päästä ja totesi että tietyt asiat vaikuttivat pieneen laskuvirheeseen mutta että nyt tarkistuksen jälkeen kaikki on selvää: Jeesus tulee takaisin lokakuun 21. päivänä 2011. Asiaan kuuluu että samainen insinööri oli löytänyt Jeesuksen paluulle ajankohdan jo vuonna 1994.

Jeesuksen takaisin tulo ja maailman loppu ovat aina kiinnostaneet ihmisiä. Esimerkiksi Jeesuksen opetuslapset kysyivät lopun ajan tapahtumien tulosta. Jeesus vastasi yksiselitteisen selvästi: ”Ei ole teidän asianne tietää, mitä Isä oman valtansa voimalla on asettanut…”
Toisessa yhteydessä Jeesus sanoo, että ” sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.”

Elämme nyt sitä aikaa vuodesta, jolloin meitä muistutetaan Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Kristuksen taivaaseen astumisen päivä tapahtui neljäkymmentä päivää pääsiäisen ylösnousemuksen jälkeen. Apostolien tekojen ensimmäisen luvun mukaan Jeesus otettiin opetuslasten silmien edestä ylös pilviin. Kaksi miestä valkeissa vaatteissa ilmestyi heidän luokseen kun he vielä ihmettelivät näkemäänsä ja miehet sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”

Kristittyinä saamme panna täyden luottamuksen siihen, että Jeesus tulee takaisin. Mutta Jumala ei ole lähtenyt monistamaan lopun ajan aikatauluja Jeesuksen seuraajille, ei taivaan enkeleille, ei edes Pojalle. Emme pysty ennustamaan edes vuotta, puhumattakaan päivää ja tunninlyömää. Vaikka profetian lahja on toiminnassa oleva Jumalan armolahja, Jumala ei koskaan tule ilmoittamaan seurakunnalle sellaista profetiaa, jossa päivämäärä tultaisiin ilmoittamaan. Ne merkit jotka edeltävät Jeesuksen takaisin tuloa ovat sitä vastoin selvästi kirjoitettu Raamattuun. Asiasta kiinnostunut voi lukea mm. Matteuksen evankeliumin 24 luvun tai Markuksen evankeliumin 13 luvun.

Tuomiopäivän profeettojen epäterveistä ja harhauttavista ennustuksista huolimatta meidän tulee ottaa Raamatun sana vakavasti: ”Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.”
Jeesus tulee takaisin. Seurataan ajan merkkejä ja annetaan Jeesuksen takaisin tulon pitää meidät valppaina ja valmiina. On tärkeätä myös muistaa, että Jeesuksen paluu ei ole tarkoitettu uskovien sisäpiiriuutisoinniksi. Tätä sanomaa meidän tulisi rohkeasti kaiuttaa kaikille ihmisille. Se ei ole pelottava uutinen. Se on lupaus parempaan elämään pääsemisestä. Elämään ilman sairauksia ja kärsimyksiä. Ilman sotia ja väkivaltaa. Meitä kutsutaan ikuiseen rauhan valtakuntaan.

Timo Hakkarainen