Maahanmuuttajat

Elämme suurta kansainvaelluksen aikaa. Työn puute, luonnon katastrofit, sodat ja eri kansanryhmien vainot ovat saaneet ennen näkemättömät ihmisvirrat liikkeelle. Ruotsissa asuu tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa ulkomailla syntynyttä ihmistä. Vuosittain Ruotsiin saapuu 50.000-90.000 tuhatta uutta maan asukasta.

Runsas uusruotsalaisten joukko jakaa mielipiteitä. Joidenkuiden mielestä siirtolaispolitiikka on aivan liian väljä ja leväperäinen. Muslimien leviäminen nähdään uhkana ja kasvava moskeijoiden määrä nostattaa monissa piireissä vastarintaa.

Kysymys on laaja ja siihen on mahdotonta antaa helppoja vastauksia. On kuitenkin syytä katsoa miten Jumala suhtautuu eri kulttuuritaustoihin kuuluviin ihmisiin. Jumala puhuu asiasta kansalleen Israelille ja palauttaa heidän mielensä aikoihin jolloin he elivät vieraan vallan alaisuudessa.

Jumala rakastaa muukalaista. 5Moos.10:18-19, ”Hän hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen. Sen tähden rakastakaa muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptissä.” Kolme kertaa mainitaan Mooseksen kirjoissa: ”älä sorra muukalaista, sillä sinä olet itsekin ollut muukalainen.”

Jumala haluaa muistuttaa: Oma raskas kokemus tulee kääntää toisia ihmisiä kohtaan, ei kostoksi ja samalla mitalla antamiseksi, vaan vastaavanlaisessa tilanteessa oleville ihmisille avuksi ja myötätunnon osoitukseksi.

Jokaista maahanmuuttajaa tulee rakastaa ja yrittää asettautua näiden kärsivien, yksinäisten, surevien, kotimaatansa ikävöivien ihmisten elämän tilanteeseen. Me jotka olemme aikoinaan muuttaneet Suomesta Ruotsiin, muistamme uudessa maassa kohtaamamme vaikeudet. Nyt voimme käyttää niitä hyödyksi ja samalla kääntää kokemuksemme lähimmäistemme auttamiseen.

Jumalan seurakunta on rakkauden osoittamisen suuren haasteen edessä. Jumala on rakastanut koko maailmaa niin paljon että hän antoi ainoan poikansa kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta. Se tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen, riippumatta hänen taustastaan, on oikeutettu saamaan jumalallisen kohtelun maan päällä. Meidän tehtävämme on rakastaa muukalaisia niin kuin Jumala heitä rakastaa. . He ansaitsevat sen, sillä he ovat samanlaisen rakkauden kohteita kuin sinä ja minä.

Timo Hakkarainen