Onko usko joka miehen?

Raamattu sanoo, että usko ei ole joka miehen. Jumala kyllä haluaa kaikkien ihmisten löytävän elävän jumalsuhteen mutta käytännössä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole tunnustavia kristittyjä. Mutta millaiset ihmiset ovat uskovia? Joskus vaikutelma on se että Jeesuksen seuraajien joukkoon ei juuri kuulu esim. akateemisesti koulutettuja ihmisiä. Seurakunta tuntuu pääosin koostuvan ns. uskovien kotien lapsista, joista vähitellen on kasvanut vakaumuksellisia seurakuntalaisia, ja elämän varjopuolelle ajautuneista ihmisistä, jotka dramaattisen kääntymyksen kautta ovat tulleet uskoon.

Mutta onko tiedemiesten, lääkäreiden, kirjailijoiden, taiteilijoiden parissa Jeesuksen opetuslapsia? Luin hiljattain Dagen-lehden välissä olleesta Svenska Journalen lehdestä, että kirjailija Björn Ranelid ottaa hyvin voimakkaasti kantaa kristinuskon puolesta. Vaikka hän ei suoranaisesti sano olevansa tunnustava kristitty, toteaa hän esimerkiksi kehitysoppiteoriaan viitaten, että Big Bang on ainoa kerta kun fyysikot avoimesti uskovat kaiken alkaneen tyhjästä. Sitä vastoin Ranelidin mukaan fyysikot kyllä hanakasti peräävät perusteita sille, että mistä Jumala on tullut.

Ei ole epänormaalia uskoa Jumalaan. Jumalankielteisessä yhteiskunnassa joskus tulee tosin sellainen tunne, että järkevät ja sivistyneet ihmiset eivät usko Jumalaan. Mutta jos älykkään ihmisen tuntomerkkinä on se, että hänen elämänkatsomukseensa ei mahdu uskoa elävään Jumalaan, sellaiselle intellektualismille ei kannata panna paljon painoa. Raamattu menee jopa niin pitkälle että ”vain mieletön sanoo, että ei Jumalaa ole.”

On hienoa, että löytyy Ranelidin kaltaisia arvostettuja älymystön edustajia, jotka näkevät luonnollisena asiana uskoa kaikkivaltiaan Luojan kykyyn luoda elämää. Jumala puhuu tavalla ja toisella, sitä ei vain aina huomata, sanoo Raamattu. Kyllä Jumala pitää huolen siitä, että vilpitön etsijä saa vastauksen etsintäänsä. Jeesus sanoi kerran että Jumalan tahdon tekijä tulee huomaamaan, onko Raamatun oppi Jumalasta. Etsivälle on luvattu että hän löytää. Oli sitten ansiolista miten tyylikäs tahansa tai pelkkää tyhjää vain. Jumala on kiinnostunut kaikista ihmisryhmistä.

Olemme aloittaneet ns. hiljaisen viikon. Viikon, joka muistuttaa meitä kärsimyksen rististä ja ylösnousemuksen voitosta. Molemmat pääsiäisen keskeiset totuudet ovat vaikeita asioita viisaille, rationaaliseen ajatteluun tottuneille ihmisille. Mutta pääsiäisen sanoma lapsenomaisesti vastaanotettuna on toimiva taivaan lahja myös tänä pääsiäisenä. Uskon kautta voidaan löytää yhteys ristin mieheen Jeesukseen, joka on antanut henkensä kaikkien puolesta.

Timo Hakkarainen