Anna anteeksi!

Vuoden 2010 viimeiset päivät ovat käsillä. Sinä, joka luet näitä rivejä lauantaina tai sunnuntaina olet jo siirtynyt vuoden 2011 ensimmäisiin päiviin. Vuoden vaihtuminen on aina entisen päättymistä ja uuden alkamista. Olemme oppineet jakamaan aikaamme sekunneista vuosiin voidaksemme paremmin hallita tätä pitkää ja loputtomalta tuntuvaa käsitettä, jota kutsumme ajaksi.

Vuodet muodostavat tärkeän rajapyykin. Muistamme tapahtumia siten paremmin. Syntymävuosi on tärkeä meille jokaiselle. Yrityksille vuoden 365 päivää muodostavat oleellisen vertailukohteen seuraavaa vuotta ajatellen. Tappiollinen tulos voidaan kääntää kenties uuden vuoden tultua voitoksi. Vuoden vaihtumisen yksi positiivinen puoli on juuri siinä, että heikko menestys saadaan jättää menneisyyteen ja tähdätä parempaan uuden vuoden alkaessa.

Muistan lapsuudesta yhden merkittävän seikan uuden vuoden aaton loppuhetkistä. Isällä ja äidillä oli tapana pyytää anteeksi toinen toisiltaan vuoden laiminlyöntejä ja yleensä puutteellista elämää puolisoina. Ei mitenkään vuoden kömmähdyksiä eritellen, mutta sydämestä lähteneellä anteeksipyynnöllä haluttiin siivota pöytä ja sen jälkeen toivottaa hyvää uutta vuotta alkavalle vuodelle.

Anteeksiannossa on hyvä elää. Sen tulisi olla tietenkin päivittäistä, mutta on hyvä pysähtyä miettimään ainakin vuoden päättyessä, kannammeko mukanamme tarpeettomia kuormia uuteen vuoteen?

Onko ihmissuhteisiisi kerääntynyt roskaa, joka vaikuttaa haitallisesti elämäsi laatuun siirryttäessä uuteen vuoteen? Jeesus opetti vuorisaarnassa, että kullakin päivällä on oma murheensa. On turha liittää uusien päivien huoliin mitään vanhaa kuormaa, kun siitä on mahdollisuus vapautua.

Jeesuksen ylevä opetus muistuttaa meitä uuden vuoden kynnyksellä: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

Voimme rikkoa toisiamme vastaan niin tahallaan kuin tahattomasti. Tahaton rikkominen on siinä mielessä vaikea hoitaa, että silloin vain loukattu osapuoli kärsii tilanteesta. Se, joka on huomaamattaan loukannut, voi olla täysin epätietoinen aiheuttamastaan pahasta. Näissä tilanteissa varsinkin, anteeksiantaminen nousee arvoon arvaamattomaan. Meidän tehtävämme on aina antaa anteeksi. Se on yleislääke niihinkin tilanteisiin, jolloin toinen osapuoli ei edes tiedä loukanneensa ketään.

Anteeksiantamattomuus synnyttää itsesääliä ja katkeruutta. Vuosi 2011 on paljon helpompi elää ilman näitä kitkeriä mausteita. Anteeksianto on tahdon päätös, jota seuraa helpottava ja vapautunut tunne. Jätä sinäkin nämä turhat kuormat 2010 loppuvuoden mappeihin! Et muistele enää kärsimääsi vääryyttä, vaan suuntaat katseesi uuteen vuoteen puhtaalta pöydältä.

Oikean mittasuhteen löytämiseksi tähän anteeksiantamisen vaikeaan läksyyn on hyvä muistaa, miten paljon anteeksiantamusta Jumala on osoittanut meitä kohtaan kuluneenakin vuonna. Hän on antanut enemmän anteeksi meille, kuin kukaan meistä voi antaa anteeksi toiselle.

Hyvää Uutta Vuotta 2011!

Timo Hakkarainen