Täsmällinen aikataulu

Jeesus ilmoitti etukäteen ylösnousemuksensa opetuslapsilleen. Se tapahtuisi kolmantena päivänä hänen ristiinnaulitsemisestaan ja kuolemastaan. Jeesuksen taivaaseen astuminen tapahtui 40 päivää ylösnousemuksen jälkeen. Tätä ajankohtaa Jeesus ei kertonut omillensa etukäteen. Helluntain ihmettä. Pyhän Hengen vuodatusta, ei myöskään ilmoitettu tarkkana ajankohtana muuten kuin että se tapahtuu ”ei kauan näitten päivien jälkeen”. Mutta kun opetuslapset täytettiin Pyhällä Hengellä, se ajoittui 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Jumalan aikataulussa tapahtumat eivät myöhästy. Öljymäellä Jeesus muistutti opetuslapsiaan sanomalla että ”ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut…” Jumalan aikataulu on täsmällinen. Vanhan testamentin helluntai oli ensimmäisen viljasadon korjaamisen juhla. Tuskin kukaan opetuslapsista osasi ajatella etukäteen, että Pyhän Hengen vuodatus toteutuisi juuri helluntaina, päivänä jolloin 3000 ihmistä tuli uskoon ja seurakunta perustettiin. ”Ensimmäinen viljasato” Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen.

Me emme tunne aikoja eikä hetkiä mutta pystymme kuitenkin näkemään, että Jumalan maailmoissa ei ole sattumilla sijaa. Kaikki tapahtuu järjestyksessä. Jeesuksen parantaessa sokeana syntyneen miehen, hän selvitti seuraajilleen, että parantumisen perustana oli se ”että Jumalan tekojen piti tulla hänessä julki.”

Jeesus sai kiireisen viestin, että hänen ystävänsä Lasarus oli kuolemansairaana. Miten Jeesus reagoi hätätilanteeseen? ”Kun hän kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa vielä kaksi päivää.” Jeesuksen viipyminen johti siihen, että Lasarus kuoli. Mitä kukaan muu ei tiennyt eikä ymmärtänyt paitsi Jeesus, oli se, että näin piti käydä. Lasaruksen piti kuolla ja ehtiä olla haudassa jo neljä päivää, jotta ihmeteon suuruus ja käsittämättömyys tulisi selvästi julki.

Jumalan aikataulu herättää luottamusta. Voimme rohkaista toinen toisiamme sillä, että myös meidän asiamme ja murheemme ovat täysin hänen tiedossaan ja hallinnassaan. Apu ei tule liian myöhään. Se tulee sillä hetkellä, jolloin Jumalan tekojen pitää tulla ilmi hänen aikataulussaan.

Timo Hakkarainen