Turrutus

Jeesus puhui seuraajilleen toista tulemustaan edeltävän ajan tuntomerkeistä. ”Pitäkää varanne ettei juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa.”

Tiedämme että alkoholin käyttö vaikuttaa keskushermoston toimintaan haitallisesti jolloin reagointi hidastuu. Tämä on äärimmäisen vaarallista esimerkiksi liikenteessä, jos hoksottimet eivät toimi niin kuin pitäisivät. Alkoholi turruttaa, päihtymyksessä ihminen ei toimi enää riittävän tarkkaavaisesti.

Jeesus muistutti valppauden tärkeydestä, niin ettei hänen tulemuksensa pääse yllättämään. Avainsana oli turrutus. Turtuminen on ihmisen reagointikykyyn vaikuttava lamaava ilmiö. Mieli voi turtua. Pahimmatkaan uutiset ja asiat eivät enää vaikuta meihin kun niitä syötetään tämän tästä ajatuksiimme. Sota ja väkivalta voivat turruttaa. Kymmenien ihmisten kuolema autopommin räjähtäessä Syyriassa ei enää ole mikään uutinen. Niitä on kuultu liian paljon.

Jeesus ei puhunut yksinomaan juoppouden vaarasta vaan asioista jotka vaikuttavat henkiseen päihtymykseen ja sen myötä reagointikyvyn heikkenemiseen. On hyvä miettiä kohdallamme, mitkä seikat aiheuttavat turtumista ja vievät ajatuksemme pois oleellisimman tajuamisesta? Jokapäiväisen elämän huolet ovat yksi vakava vaaratekijä niillekin jotka eivät välttämättä taistele juopottelun kanssa. Ihmismieli voi turtua elatuksen murheiden keskellä. Köyhyys, puute, laskuista selviäminen, huoli työstä, huoli lapsista, huoli terveydestä. Listaa voisi jatkaa pitkälle.

Meillä on paljon asioita jotka voivat vetää ajatuksemme liiaksi maallisiin. Tämä vaara on Jeesuksen mukaan erityisen suuri hänen tulemuksensa edellä. On syytä ottaa hänen sanansa tosissaan. Erityisesti sitä taustaa vasten, koska turtumisen vaara piilee myös suhtautumisessamme Jumalan sanan ilmoitukseen. Yksi hengelliseen valppauteen vaikuttava haitallinen tekijä on aika. Puheet Jeesuksen tulemuksesta ovat vuosien saatossa olleet monet, mutta Herran tulon viipyminen voi monen kohdalla aiheuttaa mielen turrutusta. Asiaa ei kielletä mutta sen ajankohtaisuus on etäinen. Vain Jumalan sanan luotettavuuteen nojaaminen ja täysin totena pitäminen auttaa meitä tämänkaltaista turtumista vastaan.

Timo Hakkarainen