Vanhurskas ihminen

Jumala on vanhurskas ja hän odottaa vanhurskautta myös meiltä. Kun Raamattu puhuu Jumalan vanhurskaudesta, sillä tarkoitetaan mm. sitä, että hänessä ei ole mitään epätäydellistä. Mooses kuvaa Jumalaa seuraavilla sanoilla: ”Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on. ”

Miten on meidän vanhurskautemme laita? Roomalaiskirjeen kolmas luku pudottaa meidät karusti maan pinnalle: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei yhden yhtäkään…”

Mutta Raamattu sanoo, että ”hän ei tee meille meidän syntiemme mukaan… sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme; hän muistaa että olemme tomua.” Ps.103:10-14.

Jumala tuo ratkaisun ihmiskunnan toivottomaan tilaan luovuttamalla oman poikansa kuolemaan. ”Kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä”, kirjoittaa Jesaja. Sama profeetta jatkaa: ”Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Hebrealaiskirjeen kirjoittajaa selvittää, että ”ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta.”

Paavali opettaa roomalaiskirjeessä: ”Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille jotka uskovat… kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä…”

Jeesus otti meidän rangaistuksen päällensä. Vanhan testamentin aikaan ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa ilmestysmajan ”kaikkeinpyhimpään”. Siellä oli liitonarkku ja sen kansi oli aivan erityinen Jumalan ilmestymisen paikka. Sitä kutsuttiin armonistuimeksi. Suurena sovituspäivänä kerran vuodessa ylimmäinen pappi pirskotti virheettömän syntiuhrieläimen verta tälle armoistuimelle ja sillä hetkellä tapahtui kansan syntien anteeksiantaminen. Syntiuhrin veri tyydytti Jumalan ja koko kansa tiesi saaneensa vuoden aikana tehdyille synneille täydellisen sovituksen.

Siinä on Jumalan pelastustyön ydin. Lihavoidussa tekstissä yllä vakuutettiin että ”Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille jotka uskovat.” Hyvä lukijani, uskossa Jeesukseen sinä pääset osalliseksi Jumalan vanhurskaudesta! Uskomaton totuus! Se Jumalan vanhurskaus jossa ei ole mitään vajaata eikä väärää, se on se vanhurskaus joka on annettu meille lahjaksi Jeesuksen kautta. Jumala näkee sinut vanhurskaana, täysin hyväksyttynä.

Timo Hakkarainen