Rukousrekrytointi

Jeesus opetti kuulijoitaan rukouksen tärkeydestä. Matt.9:36-38. Rukoilkaa elon Herraa että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Matteus kuvaa tilannetta mainitsemalla Jeesuksen täyttyneen säälillä kun hän näki kuinka ihmisjoukot olivat kuin lauma ilman paimenta. Hän kääntyy opetuslastensa puoleen ja sanoo nämä tutut sanat: Eloa on paljon mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseensa.”

Jeesus ei puhu koulutuksen tarpeesta, ei rekrytoinnin käynnistämisestä, ei kykyjen etsimisestä. Hän kehottaa lähimpiä seuraajiaan rukoilemaan. Rukoilemaan että Taivaallinen Isä lähettäisi sadonkorjaajia. Eikö Jumala voisi järjestää kyvykkäitä työntekijöitä ilman rukousta? Näyttää olevan niin, että Jeesus puhuu välttämättömästä yhteistyöstä Jumalan ja ihmisen välillä. Ihmisinä meissä tulisi syntyä vastuu ja rakkaus lähimmäisiämme kohtaan jotka ovat kuin lauma ilman paimenta. Tämä sääli synnyttää automaattisen kaipuun kääntyä elävän Jumalan puoleen, joka voi lähettää rakkauden täyttämiä miehiä ja naisia sadonkorjuuseen.

On huomionarvoista että Jeesus tähdentää Jumalan osuutta tässä lähettämisessä. Ihmisten liikkeelle saaminen ei vielä riitä, heidän tulee olla Jumalan lähettämiä. Samalla tämä rukouksen tarve muistuttaa meitä siitä, että hengellisen elämän voitot tulevat aina Jumalalta. Apu asioihin joilla on ikuisuusmerkitystä, tulee rukouksen kautta Jumalalta. Näemme myös, että Jumalan intresseissä on saada liikkeelle häneltä tulleet työntekijät. Jeesus sanoi erään kerran: ”Tulta minä olen tullut heittämään ja voi kuinka toivoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Jumalan sydän sykkii ihmiskunnan hyväksi. Hän on valmis lähettämään työntekijöitä etsimään ja auttamaan eksyneitä jos seurakunta näkee tarpeelliseksi rukoilla häneltä niitä.

Meidän tulee nähdä tarve. Jos emme näe maailman evankelioinnin kannalta lähetystyön tärkeyttä, me emme näe tarvetta rukoillakaan. Yleisesti ottaen on niin että eivät kaikki rukousaiheet ole meille yhtä tärkeitä. Meillä on olemassa omat suosikkiaiheemme, ja vain ne asiat koskettavat meitä, jotka ovat riittävän läheisiä meille. Silloin me olemme valmiit rukoilemaan, jopa murtumaan ja itkemään. Hätä on niin suuri.

Jeesuksen rukousaihe kertoo myös sen että ihmisen ikuisuuskaipauksen tyydyttämiseen tarvitaan aina – ihmisiä. Tekniikka on hyvä apuväline, kuten radio-, tv- ja internet työ on sen osoittanut. Mutta ihmisiä tarvitaan edelleen. Robotit korvaavat ihmisen monissa työtehtävissä mutta niistä ei ole koskaan sielujenvoittajiksi.

Timo Hakkarainen